Tarif Terkini

TARIF JASA KAPAL PANDU-TUNDA 2016

NO JENIS PELAYANAN BESARAN TARIF KETERANGAN
 Dalam Negeri   Luar Negeri Bend. Indonesia   Luar Negeri & Dalam Negeri Bend. Asing 
 (Rp)   (US$) 
               
1 JASA PEMANDUAN        
  a. Tarif Pokok       114.258,00              90,20 124,03 Per Kapal Per Gerakan
  b. Tarif Variable             49,000            0,0374 0,0374 Per GT per kapal per gerakan
               
2 JASA PENUNDAAN        
  a. Tarif Tetap        
    1) Kapal            s/d   3.500 GT           595.625         159,50   Per kapal yang ditunda/jam
    2) Kapal   3.501 s/d   8.000 GT           931.250            412,50   Per kapal yang ditunda/jam
    3) Kapal   8.001 s/d 14.000 GT         1.451.250            627,00   Per kapal yang ditunda/jam
    4) Kapal 14.001 s/d 18.000 GT         1.962.500            847,00   Per kapal yang ditunda/jam
    5) Kapal 18.001 s/d 26.000 GT         2.903.750         1.342,00   Per kapal yang ditunda/jam
    6) Kapal 26.001 s/d 40.000 GT         3.311.250         1.342,00   Per kapal yang ditunda/jam
    7) Kapal 40.001 s/d 75.000 GT         3.757.500         1.430,00   Per kapal yang ditunda/jam
    8) Kapal 75.001 ke atas         4.505.000         1.870,00   Per kapal yang ditunda/jam
  b. Tarif Variable        
    1) Di bawah 75.000 GT               13,00            0,0045   Per GT/kapal yang ditunda/jam
    2) Di atas    75.000 GT               13,00            0,0025   Per GT/kapal yang ditunda/jam